Aurum nostrum поп est aurum vulgi”

„Aurum nostrum поп est aurum vulgi”

Нашето злато не е обикновено злато


ВЕЛИКИЯТ АЛХИМИК

либо

САТУРН В НАТАЛНАТА КАРТА


Сатурн е планетата, натоварена може би с най-сложна астрологическа символика. За да вникнем в нея, би Aurum nostrum поп est aurum vulgi” лупило добре да проследим образите на Сатурн в различните митологии. Митовете отразяват мисленето на хората, които са ги създали и са творения с изключително дълбоко съдържание.


Най- популярният мит е този за гръцкия Aurum nostrum поп est aurum vulgi” бог Кронос, който съответства на римския Сатурн. Според гръците, в началото съществувал само безкрайнят Хаос, от който се родил целият свят. От Хаоса произлязла и богинята Земя (Гея), която отдала началото на необятното Небе Aurum nostrum поп est aurum vulgi” (Уран). Уран станал владык на света и се оженил за Гея. Родили им се страшни синове- титаните, циклопите и огромните великани. Уран се изплашил от силата на великаните и заповядал да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” ги оковат и хвърлят в недрата на Земята. Гея решила да высвободи синовете си, повикала другите си деца, титаните, и започнала да ги увещава да се опълчат срещу баща си. Само най-младият Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от тях, Кронос, застанал на страната на Гея. Той кастрирал баща си със сърп и заел мястото му на владетел на света. Уран обаче го проклел да загине като него от Aurum nostrum поп est aurum vulgi” ръката на собствения си син. Проклятието се сбъднало, макар Кронос да започнал да поглъща едно след друго децата си веднага след раждането им. Съпругата му Рея успяла да спаси само Aurum nostrum поп est aurum vulgi” най-малкото - Зевс, като отдала на Кронос да погълне камък заместо бебето. Когато Зевс пораснал, одолел баща си и станал върховен бог.

Името Кронос се свързва с Χρόνος- време. Така че Кронос в мита олицетворява Aurum nostrum поп est aurum vulgi” времето, а поглъщането на децата символизира неумолимото му движение, което поглъща настоящето.

Мисля, че повечето от нас познават Сатурн-Стръвника и се страхуват от заплашителната му сила, но той има и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” друга страна.

Според гръцката легенда, след поражението му Зевс затворил Кронос в мрачния Тартар, в недрата на земята. Според римската митология обаче, когато Юпитер (римският еквивалент на Зевс) одолел баща си, той го Aurum nostrum поп est aurum vulgi” прогонил от небето, където живеели боговете и Сатурн отишъл на земята. Митичният цар на Лациум, Янус, приел миролюбиво низвергнатия бог във владенията си. В символ на благодарност Сатурн обучил жителите на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Лациум на земеделие и различни занаяти, а на Янус отдал способността да вижда и миналото, и бъдещето. Така че за римляните Сатурн лупил бог на земеделието и на мъдростта. Всъщност и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в гръцкия мит оръжието на Кронос е сърпът, а децата, които поглъща в утробата си, символично напомнят хвърлянето на семето в земята. Тези елементи от мита показват, че Кронос е лупил древно земеделско божество.

Възникването Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на земеделието в онези древни времена лупило от громадно значение за оцеляването на човешкия род. Реколтата можела да се съхранява, а животът станал по-предвидим; хората не зависели само от природата Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, да и от собствения си труд и зания. Конкретно земеделието, основано на повторяемостта на природните процеси, накарало хората да обърнат внимание на циклите на небесните светила и да създадат календара.

Като Aurum nostrum поп est aurum vulgi” бог на мъдростта, на ценното познание, събирано с време и търпение, Сатурн открива другото си лице- това на Мъдрия Учител. Него са чествали римляните всяка година към края на декември с Aurum nostrum поп est aurum vulgi” празниците, наречени Сатурналии. През тях робите лупили освобождавани от всекидневните си задължения, можели да седят на трапезата с господарите си, дори ги наказывали да им прислужват. По този начин ролите се разменяли и така се Aurum nostrum поп est aurum vulgi” възцарявала справедливостта. Освен време за веселие и подаръци обаче Сатурналиите лупили и време за плащане на данъци, с които всички свободни граждани трябвало да изпълнят задълженията си към обществото.

В Aurum nostrum поп est aurum vulgi” нрава и животика на всички от нас Сатурн постоянно проявява двете страни на своята природа- на Злосторника, който заплашва да ни унищожи и на Мъдрия Наставник, възпитаващ у нас всепостоянство, търпение Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и издръжливост, необходими за развитието ни.

Наричам Сатурн също Великият Алхимик, защото развитието на човешката личност наподобява алхимичен процес, продължаващ през целия човешки животик. Приема се, че целта на алхимията намирането на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” философския камък, с чиято помощ оловото се превръща в злато. Много алхимици са прекарали дълги години, анализирайки химическите субстанции с тази цел. Но, както отбелязва и Юнг, съществували са малко на брой люде Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, за които главното в изследванията лупили символите и техните на психическом уровне ефекти. Те лупили убедени в по-дълбокия смисъл на алхимията и смятали търсачите на достояние за навници. Фразата, която съм выбрала за Aurum nostrum поп est aurum vulgi” мото на доклада, отразява тази тяхна позиция: „Aurum nostrum поп est aurum vulgi” либо „Нашето злато не е обикновено злато”. Тези алхимици си давали сметка, че промените на веществата напомнят Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на резултатите от процесите, протичащи в тяхната психика. В този смисъл крайната цел на алхимика е постигането на висша мъдрост либо самопознание, сравнима с превръщането на оловото в скъпоценното злато, божествения Aurum nostrum поп est aurum vulgi” метал. Златото символизира вътрешното просветление, превръщането на грубото природно същество в преобразен човек, освободен от примитивните си инстинкти. Но за да достигне до вътрешното си злато, той трябва да премине през много изпитания Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, много да изтърпи и да изстрада.

Мястото на Сатурн в картата, знакът и домът, в които той се намира, както и аспектите, които прави, ни показват най-проблемната област в животика ни, която обаче Aurum nostrum поп est aurum vulgi” е зона на най-голям потенциален растеж; там можем да превърнем оловото в злато.

В астрологическата традиция Сатурн се свързва със злото, кармата и греха. Както подчертава Елин Съливан в книгата си Aurum nostrum поп est aurum vulgi” «Транзитите наСатурн», гръцката дума «hamartia», превеждана като «грях» , всъщност означава «трагична грешка» и като термин идва от стрелбата с лък. Първоначалното й значение буквално е «да не улучиш целта». У Aurum nostrum поп est aurum vulgi” всеки човек има свойства, символизирани от Сатурн, които му създават трудности и проблеми, пречат му да «улучи целта». Работата с тези свойства е болезнен процес, тъй като предизвиква силна емоционална реакция. Един астроном Aurum nostrum поп est aurum vulgi” либо психолог винаги трябва да помни, че трябва да подхожда много внимателно към Сатурновата тема в животика на човека. Всички страхове и задръжки, скрити в подсъзнанието, са грижливо маскирани и свързани с проекции Aurum nostrum поп est aurum vulgi” върху други хора. При работата си със Сатурн, човек безизбежно се среща с тъмната половина на личността си, която не признава либо ако употребим термина на Юнг, със Сянката.


^ САТУРН В Aurum nostrum поп est aurum vulgi” ЗНАЦИТЕ И ДОМОВЕТЕ

Сатурн в огнените знаци и домове

Елементът огън се свързва с жизнената енергия, с творчеството, със самия животик. В нрава огънят се проявява като активност, оптимизъм, ентусиазъм. Това са свойства, които децата Aurum nostrum поп est aurum vulgi” естествено притежават и изразяват. Те са дейни, естествено проявяват емоциите си, заразителни са в хохота си и откровени в своя гняв. Хората с много огън в картата си запазват най Aurum nostrum поп est aurum vulgi”-много от детската вяра, жизненост и простодушие у для себя си.

^ САТУРН В ОВЕН, ПЪРВИ ДОМ И В Нюанс С МАРС

Най-ясно бихме си представили конфликта меж природата на Сатурн и тази на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” знакът Овен чрез образи. К примеру Овенът може да се символизира от млад вояка, изпълнен със сила, агресия и неудържимо желание за победа. Той пылай от желание да се втурне в атака, размахва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” клинка си, втурва се към вражеската фаланга и увлича в порива си другарите си. Сатурн пък бихме могли да си представим като стар мъдрец, оставил отдавна силата и страстите на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” младостта в миналото. Той е мъдър и знае, че физическата сила невинаги може да реши изхода на боя, предпазлив е и не рискува, но притежава твърдост. Как ще се разберат старецът и буйният Aurum nostrum поп est aurum vulgi” младеж? По прицип борбата меж волята за действие и задръжките се води у всеки от нас, но тя е особено свойственна за хората със Сатурн в Овен и най-честият Aurum nostrum поп est aurum vulgi” резултат е липсата на самоувереност. За да действа, човек трябва да има вяра в своите сили и в добрия изход на делото си, която е подсознательна и не се основава на предварителни разчети. Липсата Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на вяра води до нерешителност, ужас от провал и парализиране на агресивния, действен импулс. Другата крайност в проявята на Сатурн в Овен е подчертано агресивно поведение, стремеж към контролиране на всяка ситуация Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, на подчертано налагане на собствената воля над околните. Това е стратегия, продиктувана от убеждението, че най-добрата защита е нападението. Сатурн има много маски и един и същ в основата Aurum nostrum поп est aurum vulgi” си заморочек може да се изразява по различни начини. Сходна е проявата на Сатурн в първи дом. Там той показва вродена предпазливост, демонстриране на компетентност, човек е сдържан, затворен, консервативен, твърде сериозно Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се отнася към животика и проблемите му. Той има търпение, значителен самоконтрол, както и работоспособност, но независимо от постиженията си, е песимист. Депресиите, периодичните пристъпи на вялост и апатия са доста често срещани Aurum nostrum поп est aurum vulgi” при хора със Сатурн в Овен и първи дом и са резултат от песимистична нагласа.

Напрегнатите аспекти меж Марс и Сатурн в наталната карта също са доста проблемни. Комбинацията меж двете планети, известни като Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Малкия и Големия злосторник, обычно се смята за показател на сухота и твърдост на нрава, стигаща до жестокост. Според Грант Леви квадратурата и опозицията на Марс със Сатурн показват недостатъчна разсъдливост и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” са толкова коварни, че в човек в продължение на години може да избягва неприятностите, но в определен момент проблемите могат да се стоварят на главата му и да заплашат житейските Aurum nostrum поп est aurum vulgi” му устои. В същото време ако има други данни в картата си, показващи ръководни возможности, човек с напрегнат нюанс Марс- Сатурн е властен и динамичен ръководител, който управлява хората си твърдо, но с Aurum nostrum поп est aurum vulgi” добри намерения. В събитийно отношение напрегнатите аспекти предполагат инциденти, насилие, конфликти и привличане на враждебност.

Съвпадът на Марс и Сатурн, особено ако Марс е в слаб символ, гласи за потисната агресия, за склонност Aurum nostrum поп est aurum vulgi” към съобразяване с авторитетни и властни фигури. Съвпадът прилича на каране на кола, при което едновременно се натискат педалите на газта и спирачката. Човек се колебае при вземане на решения, тръгва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и спира доста пъти, но когато вземе решение, може да бъде изненадващо упорит.

Хармоничните аспекти меж Марс и Сатурн придават сила на волята, всепостоянство и упоритост. Най-ценното качество, което те показват, е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” чувството за мярка в усилията и способност за самоконтрол.

Когато Сатурн сключва напрегнат нюанс с някоя лична планетка, той показва заморочек с авторитетни фигури. Тъй като първият авторитет е родителят, коренът Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на напрежението се търси в семейното възпитание. При все това не съм съгласна, че на родителите трябва да се струпва цялата вина за проблемите на децата. Човек се ражда със своите Aurum nostrum поп est aurum vulgi” особености и те се проявяват според житейските ситуации. Когато някой има вътрешен заморочек с волята либо агресията си, Сянката не закъснява да се появи в вида на строг родител, неотстъпчив шеф либо проблеми Aurum nostrum поп est aurum vulgi” със закона. Въпросът е притежателят на нюанса да осъзнае вътрешната природа на трудностите си. Това е сложна задачка, тъй като Марс символизира една подсознательна част от човешката природа, тяжело поддаваща се на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” контрол. Ако хората бяха способни да мислят и да преценяват разумно реакциите си, нямаше да има убийства, извършени в състояние на афект, както и скандали и конфликти.

Трагичната грешка на Сатурн Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в Овен и в първи дом е в липсата на здрава самоувереност, която води до конфликти и потискането на гнева, избухващ като ярост. Алхимичният процес се състои в намиране на начини агресията да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се използва контролирано и за полезни цели. К примеру от побойник един агресивен човек може да се превърне в спортист с голям хъс за победа. В този случай алхимичното злато може да се Aurum nostrum поп est aurum vulgi” материализира в олимпийски медал.

Сатурн в Лъв и в пети дом.

Знакът Лъв и домът, който той управлява, се свързват с творчеството, удоволствията, флиртовете, любовните афери, децата, хазарта; с тези неща, които Aurum nostrum поп est aurum vulgi” карат човек да се чувства истински живой, радостен и обичан. Тъй като Лъв и пети дом са свързани с творческото ни изразяване, в тях ние търсим популярност, признание и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” одобрение. Можем образно да си представим значението на този слънчев символ като жизнен и силен воровал в разцвета на силите си, доволен от для себя си, обичан от народа, който пирува, заобиколен от товарищи Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, шутове, поети. Той е Кралят-Слънце, царуващ по рождение, по свое изконно право, по правото, че е живой и престолът му принадлежи. Когато обаче Сатурн е в дома на Слънцето либо в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” неговия символ, над тях надвисва сянка.

Често когато имаме това Сатурново положение в картата, сме се чувствали необичани като деца заради самите нас и сме усещали, че трябва да заслужим одобрението Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на родителите си, като изпълним техните очаквания, да бъдем такива, каквито те желаят да ни лицезреют. Мислим, че брат ни либо сестра ни получават повече обич, без да правят нашите усилия. По-късно Aurum nostrum поп est aurum vulgi” имаме чувството, че другите са по-обичани и се стремим да се докажем като хора, които са достойни за любов. Опитваме се да се покажем от добрата си страна, да прикриваме Aurum nostrum поп est aurum vulgi” слабостите си, ревнуваме и завиждаме на хората, които, както ни се струва, незаслужено получават повече признание и одобрение, повече лесно щастие.

Традиционната астрология смята, че това Сатурново положение препятства либо създава трудности при зачеването Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на потомство, особено ако Сатурн има напрегнати аспекти.

Добрите свойства, които планетата възпитава, са чувство за дълг и отговорност, особено в любовните връзки, честолюбие, високи жизнени цели и тяжело извоювана самоувереност, подплатена Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с лични постижения.

Аспектите на Слънцето със Сатурн, известен още като „Sol Niger” либо „Черното Слънце” заслужават особено внимание, тъй като двете планети по своята природа са напълно противоположни. Когато има връзка Aurum nostrum поп est aurum vulgi” меж Слънце и Сатурн в картата си, човек често подхожда към житейските проблеми от антагонистични позиции. Той е либо открито амбициозен либо показва, че няма никакви стремежи от ужас да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” не се провали. Подобна личност наистина може да постигне значителни успехи, но успява да направи това след завръщането на транзитния Сатурн на рожденото му място на 29-30 години. Постиженията му рядко го Aurum nostrum поп est aurum vulgi” задоволяват, тъй като е много самокритичен.

Напрегнатите аспекти Сатурн-Слънце навеждат на мисълта за проблеми с бащата. Той може да е строг, ограничаващ, студен либо деспотичен, но проблемът може да се изразява в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” това, че бащата е другата крайност- слаб и мекушав като личност. И в двата варианта детето не получава сигурността от покровителството на силния и покровителстващ баща. Носителят на подобен нюанс може да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” преуспее най-добре далече от родното си място и родителите си. В противен случай обстоятелствата и задълженията ще го спъват и ще му пречат да постигне материален фуррор и напредък. Подобен Aurum nostrum поп est aurum vulgi” човек не трябва да разчита на благоприятно стечение на обстоятелствата, а сам да си създава възможности за развитие. С годините той развива свойства като проницателност и твърдост, предпазливост и скептицизъм, знае какво иска и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” как да го постигне. Той е способен на самоограничения, които стигат практически до аскетизъм, ако целите му го изискват, а чувствата и емоции не могат да го отклонят от неговия Aurum nostrum поп est aurum vulgi” път. Подобни хора изпитват чувство за вина, ако си почиват повече либо се забавляват, нещо естествено за повечето хора. Опасността се крие в това, че в своята целеустременост стигат до крайности, не Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се съобразяват с променените обстоятелства и твърдостта им се превръща от оръжие в пречка към фуррора. Мъжете с подобен нюанс са доста агресивни в доказване на собствената си значимост и власт. При жените тези Aurum nostrum поп est aurum vulgi” свойства се проявяват в по-омекотена форма, но те често имат проблеми с мъжете в животика си, като се започне с бащата и се стигне до съпруга.

Благоприятните аспекти на Сатурн към Слънцето Aurum nostrum поп est aurum vulgi” показват, че на човек му е провървяло да се роди в добро семейство, в което по-старите отговорно са се погрижили да направят за него това, което им е лупило по Aurum nostrum поп est aurum vulgi” силите. Обикновено на родения не му се налага да поема ранни отговорности и да се товари с проблеми. Той е сериозен и отговорен, но не мрачен и унил, способен е на постоянни Aurum nostrum поп est aurum vulgi” усилия и значителна концентрация, които обаче не стигат до самоотречение. Той е способен да постигне материална задоволеност по пътя на постоянството, без прекалени усилия.

Трагичната грешка на човек със Сатурн в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Лъв и в пети дом се състои в усещането, че неговата уникалност няма стойност и не заслужава признание. Той се страхува от провал, от осмиване, от прояви на неуважение. Целта на алхимичния Aurum nostrum поп est aurum vulgi” процес е да го обучи да обича для себя си, (да не забравяме, че пети дом е дом на радостта на Венера), да признае собствената си изключителност и тази на децата си, както и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да се обучи да се отпуска и да се радва на животика.

^ Сатурн в СТРЕЛЕЦ, В ДЕВЕТИ ДОМ Либо В Нюанс С юПИТЕР

Стрелец и девети дом се управляват от Юпитер, който Aurum nostrum поп est aurum vulgi” е антипод на Сатурн в астрологията. Знакът и домът на Юпитер са най-абстрактните области в наталната карта, тъй като са свързани с идеите, философията, законите (човешки и Божии), далечните пътувания Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и всякакви големи и далечни области. Това са все области, свързани с интелекта, но не с Меркуриевия интелект, който предполага знанието на факти, намирането и натрупването на информация, а с Юпитеровия, т.е. със Aurum nostrum поп est aurum vulgi” систематизирането и осмислянето на тази информация, с извличането на общите закономерности от отделните прояви.

Подобна е и разликата меж началното и висшето образование. Когато в училище учим чужд език, ние запомняме думи Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и машинально учим граматическите правила, но като студенти-филолози изучаваме системата на езика, проумяваме неговата структура и закони. Основната задачка на висшето образование не е само в това да ни Aurum nostrum поп est aurum vulgi” даде познания в определена област, а да ни обучи да мислим като специалисти, да усвоим философията на дадена наука, да развием разума си и да разширим кръгозора си.

Малко неща развиват мозга като пътуванията Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в чужбина и запознанствата с хора от далечни краища. За да може да извлечем максималната полза от подобни опитности, трябва да сме непредубедени, отворени към нови хоризонти, към непознати преживявания Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и познания.

Лесно можем да си представим Юпитер като университетски професор, обширно скроен, ерудиран човек, уверен и открит, много чел и живял, помъдрял от годините, опитал радостите на младостта и почестите на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” зрялата възраст. Ролята на Наставника е да възпитава с цялостната си личност, със своята житейска философия и мироглед. Как би се държал Сатурн в тази роля? Мисля, че преди всичко би внушавал респект Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с внушителния обем на научните си познания и позицията си в академичния свят, но би лупил твърде консервативен и подозрителен към новостите в съответната област.

Човек със Сатурн в Стрелец либо в девети Aurum nostrum поп est aurum vulgi” дом обикновено изпитва пиетет към висшето образование, но го разглежда изключително като средство за постигане на авторитет, професионален фуррор и социална значимост. Честолюбието му нерядко го довежда до авторитетен пост в религиозна Aurum nostrum поп est aurum vulgi” организация либо учебно заведение. Той е загрижен за своята нравствена репутация, религиозните му възгледи са традиционни, но също така може да бъде и убеден безбожник. В младите си години той Aurum nostrum поп est aurum vulgi” разсъждава доста догматично и чуть в по-зряла възраст помъдрява, събира търпение и придобива известна широта в мисленето. Като цяло няма широкий мироглед, не може да разглежда проблемите от различни ъгли и се опитва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да убеждава другите в своите идеи, които за него са единствено правилни.


Аспектите меж Юпитер и Сатурн в светлината на Стрелец и девети дом показват взаимодействието меж Законодателя и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Съдника. Приблизително на всеки 19 години двете планети се намират в съвпад помежду си, аспектът е продължителен и въздейства на хората, родени по това време. Смята се, че тогава царуват редът и законът Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и родените са традиционалисти, горди са, стремят се да преуспяват, но с почтени методи. Аспектът до голяма степен им гарантира стабилно обществено и финансово положение. Характерното за този нюанс е, че той се проявява Aurum nostrum поп est aurum vulgi” очевидно в животика на човека след тридесетгодишна възраст, т.е. след първото Сатурново завръщане на рожденото му място.

Хармоничните аспекти меж Юпитер и Сатурн се проявяват подобно на съвпада, в смисъл, че осигуряват Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на родения защита от нужда и лишения, смекчават жестоките удари на съдбата и гарантират благосъстояние, което при разумен подход може да се превърне в достояние.

Квадратурата и опозицията меж двете планети препятства Aurum nostrum поп est aurum vulgi” здравословната амбиция, тъй като оптимизмът и песимизмът се редуват и довеждат до неувереност. По този начин човек не получава адекватните постижения либо пълното възнаграждение на способностите и труда си. Той трябва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да помни, че не провалът е грях, а незначителните цели, които си поставя.

Трагичната грешка на Сатурн в Стрелец и девети дом се състои в догматичното придържане към установената религия Aurum nostrum поп est aurum vulgi” либо закони либо в арогантното им отхвърляне. В същото време има потаенно опасение, че другите хора са по-мъдри. Алхимичният процес има за цел намирането на духовен авторитет, независимо дали това е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” човек либо религиозна система и в преодоляването на песимизма.


^ САТУРН В ЗЕМНИТЕ ЗНАЦИ И ДОМОВЕ

Докато огненият елемент се свързва с идеите, земният се свързва с резултата от идеята. Всичко материално, което ни заобикаля Aurum nostrum поп est aurum vulgi” е материален резултат от творческия порив на Бога Творец либо Демиурга.

Земният елемент показва способността да осигуряваш и подържаш материалното си съществуване в разумен ред, способността да намериш мястото си в стуктурата на обществото Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, както и почестите и благата, които носи това.


^ САТУРН В ТЕЛЕЦ, ВЪВ ВТОРИ ДОМ И В Нюанс С ВЕНЕРА

Втори дом е областта на парите, които печелим, на притежанията и начините, по които Aurum nostrum поп est aurum vulgi” ги придобиваме. Като неподвижен дом, втори дом изисква сигурност и гаранции. Умението ни да си осигуряваме обезпечен животик, се свързва с нашето самочувствие, с представата ни за собствена стойност. На Aurum nostrum поп est aurum vulgi” втори дом съответства знакът Телец и го управлява Венера, тъй като любовта представлява една от най-големите ценности в човешкия животик.

Най-явната проява на Сатурн във втори дом и в Телец е страхът Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от бедност. Човек с това Сатурново положение държи толкова на парите, че буквално е готов да се продаде за финансова сигурност. Като правило, в животика му има трудни периоди на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” безпаричие, но дори когато постигне добро финансово положение и се сдобие с имоти и добра банкова сметка, той продължава да се запасява и осигурява за „черни деньки”. Това е много предпазлив в паричните си Aurum nostrum поп est aurum vulgi” дела индивидум, който толкова се страхува за притежанията си, че безпокойството му го парализира и му пречи да се радва на притежанията си. Парадоксалното е, че този ужас често причинява погуби, понеже Aurum nostrum поп est aurum vulgi” потиска инициативата и води до нежелание да се рискува. От друга страна Сатурн във втори дом дава голяма практичност, издръжливост в тежки ситуации, упоритост, предвидливост във финансово отношение и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” спестовност.

Понякога, по-рядко се среща другата крайност- отрицание на материалните неща, порицаване на стремежа към тях, неразумно разпиляване на финансовите средства. Естествено, в този случай трудностите и „черните деньки” настъпват много бързо Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и човек е много критично настроен към по-добре осигурените хора. В този случай те играят ролята на Сянката, т.е. проявяват чертите, които той отрича дори пред для себя си да притежава

Аспектите на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Сатурн с Венера, най-вече напрегнатите, са особено болезнени. Венера символизира малките, но тъй приятни прозаически дарове като хубост, очарование, удобства, комфорт, както и парите, с които може да се придобият. Венера Aurum nostrum поп est aurum vulgi” е богинята на любовта и въпреки прелестната си и нежна външност, тя притежава громадна власт.

Аспектите Сатурн- Венера носят провали в любовта, мучения и расстройства, които създават недоверие и ужас Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от отхвърляне, а също комплекс за непривлекателност, който много тяжело се преживява най-вече от жените. В много случаи тези жени изобщо не са грозни, дори обратното, но грозотата е субективно Aurum nostrum поп est aurum vulgi” усещане, тя е свързана с ниска самооценка. Всеки човек е имал в животика си една либо повече неблагополучни връзки, но не при всеки те стават повод за дълбоки драми. Хората с нюанс Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Сатурн-Венера изглеждат затворени, хладни, дори надменни, но това е маската на Сатурн, зад която се крие напористо желание за обич и несъзнателно недоверие, че са достойни за нея. Тъй като Телецът се свързва с Aurum nostrum поп est aurum vulgi” физическия нюанс на любовта, често се оказва, че като деца те не са лупили прегръщани и приласкавани и по-късно са сковани във физическите прояви на обичта си. Пестеливи са както в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” изразяването на чувствата си, така и в изразходването на парите си, не смеят да се поглезят, да си позволят дребни удоволствия и прищевки.

Така че трагичната грешка при Сатурн в Телец Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, втори дом и в напрегнати аспекти с Венера се състои в надценяване на външни неща като пари, притежания и любими хора, ужас от тяхната загуба и подценяване на собствената стойност. Алхимичният процес Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се състои в това да приемеш външността си такава, каквато е и да се научиш да се обичаш и да се радваш на животика. Това е дълъг процес на самодоказване Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и преоценка на собствената стойност, включващ и способността да печелиш пари. Тяжело заслуженият дар на Сатурн се състои в превръщането на Грозното Пате в самоуверен Лебед.


^ САТУРН В 6 ДОМ Либо В Символ ДЕВА

Значенията Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на Дева и на 6 дом в натала са работата, служенето, отношенията с колеги и работодател, занимания с болести и грижи за здравето. 6 дом се свързва изобщо с рутинните ежедневни дейности и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” задължения, които рядко предизвикат ентусиазъм у когото и да е лупило.

Сатурн в знака на Девата се проявява като педант, прагматик, придава на нрава голяма критичност, придирчивост, недоверие и склонност към съмнение.

Същевременно Aurum nostrum поп est aurum vulgi” човек с това положение притежава полезни свойства като сериозно отношение към работата, настойчивост и способност за съвестно изпълнение на рутинни дейности, изискващи точност и перфекционизъм. Той има определeно чувство за субординация и очаква същото Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от колегите си и от своите подчинени. Склонен е да се преуморява до изтощение в стремежа си да свърши всички задачки, с които го отрупват работодателят и близките му. Независимо от това Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, че обикновено не се старае да изпъква в колектива и да заема ръководни длъжности, той е незаменим като ассистент на шефа и е един от тези хора, които безшумно вършат Aurum nostrum поп est aurum vulgi” голяма част от текущата работа. Това е добро положение за хора, които се занимават с обслужващи дейности, като к примеру счетоводители и медицински работници.

От друга страна, Сатурн в 6 дом се свързва и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с безработицата, с трудното намиране на подходяща работа, както и с вършенето на голям обем, но не добре платена работа. Често срещано е при тази Сатурнова позиция недоволство от колегите и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от работната среда, като вината се пренася върху обкръжението.

Проблемите със здравето, свързани с позицията на Злосторника в дома на здравето са естествени. В доста случаи те се дължат на психическо натоварване Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, тъй като умствената и телесната хигиена са неотделими. Критичността към для себя си и към другите и свързаните с нея постоянни безпокойства, раздразнителност и припирания, може да доведе до хронични заболявания. Човек трябва да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” бъде особено внимателен към собственото си здраве и към режима си на хранене и почивка.

Трагичната грешка в Сатурново положение е, че човек се чувства затънал в еднообразни задължения, като Aurum nostrum поп est aurum vulgi” не вижда нито смисъл, нито признание за усилията си. Алхимичният процес се състои в това той да открие смисъла в служенето, а не да се възприема като слуга на останалите, а също Aurum nostrum поп est aurum vulgi” така да се обучи да приема със смирение човешките несъвършенства. В това има нещо от мъдростта на Риби- противоположния символ на Девата. Дарът на Сатурн тук ще бъде по-положителна мисловна Aurum nostrum поп est aurum vulgi” нагласа и оттам по-добро здраве.


^ Сатурн в козирог либо в десети дом

Тук Сатурн е в собствения си символ и дом и разкрива най-пълно природата си. Първоначално символът на Козирог е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” козел с рибя опашка, но по-късно символиката се опростила, като водният елемент е отпаднал. В древността обаче знакът е свързван с амфибиите, които умеят да живеят и на сушата и във водата, като Aurum nostrum поп est aurum vulgi” к примеру крокодилът. За египтяните той лупил знак на мъдрост, зание на повтарящите се закони на битието, а и досега е едно от Сатурновите животни.

В астрологията знакът Козирог и десети Aurum nostrum поп est aurum vulgi” дом символизират амбицията и обществената изява. В модерната астрология десети дом означава призванието, тези свойства на личността, които носят най-пълна реализация на родения. За да ги открие обаче, човек трябва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да се опознае в дълбочина, да осмисли дарбите и опита, който носи от предците. Така че да не забравяме рибята на опашка на Козирога.

Сатурн в Козирог и особено в десети дом Aurum nostrum поп est aurum vulgi” показва силна мотивация, чувство за цел и отговорност. Човек с това положение обича властта и я приема с готовност, тъй като се нуждае от нея психологически и морално. Той е амбициозен, организиран Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, търпелив и постоянен, изисква почтение и е убеден, че ще постигне фуррор. Успехът и властта обаче, особено когато са така силно и повсевременно желани, се постигат с много препятствия и забавяния, а ако Сатурн е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” силно поразен, властта се загубва по болезнен начин. Често при Сатурн в 10 дом се наблюдава голяма чувствителност към общественото мировоззрение, по отношение на това „ какво ще кажат хората”, както и ужас Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от поражение и осмиване.

Тъй като десети дом е един от родителските домове, когато в него е Сатурн, особено с напрегнати аспекти, той показва проблеми с властен родител. Наистина амбицията Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в зряла възраст е пропорционална на потискане на детето в детството. Амбицията е отлично нещо, но има голяма разлика меж реализация на заложбите и доказване на своята ценност пред другите на всяка стоимость. Човек със Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Сатурн в Козирог и 10 дом може да бъде много твърд, дори безмилостен, когато си постави за цел обязательно да постигне нещо. Големият учител тук предупреждава, че като ръководител той трябва да строго Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да спазва нравствените принципи, защото ако ги наруши, ще трябва да плати скъпо. Властта предполага голяма отгворност и с нея не бива да се злоупотребява.

Трагичната грешка на Сатурн в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Козирог и особено в десети дом се състои в приемането на обществения престиж като висша ценност и в упражняване на власт над другите, стигаща до деспотизъм. Алхимичният процес се състои в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” стремеж към постижения, които са в хармония с вътрешната на нагласа на човека, в откриването на истинското призвание. Процесът може да бъде много болезнен и да преминава през етапи, които се възприемат Aurum nostrum поп est aurum vulgi” като поражения. Представете си положението на мъж в кариерна криза, който поради някаква причина е погубил високия си пост. За него това ще бъде голямо изпитание, но то ще го накара да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” преоткрие необходимостта от подкрепата на семейството си и да обърне внимание на своята уязвима, емоционална страна- сферата на Рака, която е лупил загърбил. След като премине през трудния етап от животика си, той може отново Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да намери престижна работа, обаче тогава ще бъде не само Голям Началник, да и Добър Баща, а никой авторитет не е по-висш от този на Бащата.


^ Сатурн във въздушните Aurum nostrum поп est aurum vulgi” знаци и домове

Въздухът в астрологията символизира интелекта- качеството, което отличава човека от животните. Способността да мислиш, да анализираш и да предвиждаш на основата на логичния анализ, е издигнала човека до висините, в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” които се намира. С развитието и усложняването на обществото информацията придобива все по-важна роля.


Сатурн в Близнаци, в трети дом и в аспекти с Меркурий

Близнаци и трети дом символизират началното Aurum nostrum поп est aurum vulgi” образование, отношенията с брат, сестра, братовчеди и съседи; първите хора, с които общуваме, в началото дори без думи, движението и кратките пътувания.

Трудностите на човек с тази Сатурнова позиция започват от детството. Той често израства Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в самота, ако е единствено дете либо с брат и/либо сестра, с които не е близък и не чувства като товарищи. Тези трудности се пренасят и в общуването Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с връстниците, поради което юношеството е особено тяжело време за индивидума. Той е застенчив, по-мълчалив, тяжело се запознава, предпазливо изказва мнението си. Тези Сатурнови свойства превръщат началното му образование в неприятен Aurum nostrum поп est aurum vulgi” период, но това не означава, че такъв човек обязательно е слаб ученик. Напротив, Сатурн придава голяма концентрация на мисълта и принуждава към сериозни занимания. Принудата може да се дължи на строг учител либо Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на голямо почтение към образованието, идващо от семейното възпитание. В трети дом Сянката на Сатурн приема формата на ужас от провал в интелектуално отношение и води до свръхкомпенсация.

В астрологията се смята, че Сатурн Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в знака либо дома на Меркурий предполага говорни дефекти и трудности в речта. Това не се случва винаги, защото трудностите не са само на видимото физическо ниво. Не по-малко болезнени са Aurum nostrum поп est aurum vulgi” вътрешните блокажи; нещо, което ще потвърди всеки с връзка Сатурн-Меркурий в хороскопа си. Тези хора се страхуват да не направят изказване, което да бъде оценено като глупаво либо Aurum nostrum поп est aurum vulgi” некомпетентно и добре обмислят изказванията си. Те са предпазливи, склонни към тревожни мисли, недоверие и песимизъм. Благодарение на годините, прекарани в развиване на качествата на мозга си, обаче стават проницателни, съсредоточени и могат да отбележат Aurum nostrum поп est aurum vulgi” значителни успехи в интелектуално отношение. Те се учат непрекъснато от собствените си грешки, които помнят и се стремят да ги избягват в бъдеще, защото ги преживяват като унижение. Душевното Aurum nostrum поп est aurum vulgi” им състояние се подобрява с възрастта, стават все по-съзнателни, обективни, проявяват голямо духовно самообладание. От тях могат да излязат добри изследователи, библиотекари, писатели, счетоводители либо администратори.

Аспектите на Сатурн с Меркурий, особено напрегнатите Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, създават трудности, подобни на тези, които описах по-горе. Разбира се, трябва де разгледа и положението на Меркурий по символ и дом, но там, където Сатурн насочи окото си, винаги има проблеми. Дори Aurum nostrum поп est aurum vulgi” роденият да има силен Меркурий, к примеру разположен в Близнаци, непринудеността на общуването ще бъде ограничена и ще има задръжки в изказванията. Човек може да чете и да знае много, да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” бъде интересен разказвач, но „говоренето за нищо”, тоест говоренето заради самия социален контакт, ще му се удава тяжело. Наистина, идеите, които издържат проверката на Сатурн не са много и ако Aurum nostrum поп est aurum vulgi” трябва да говорим само умни неща, ще прекараме значителна част от животика си в мълчание.

И тъй, трагичната грешка на Сатурн в знака либо дома, управлявани от Меркурий, се състои в крайна Aurum nostrum поп est aurum vulgi” чувствителност към всички мисли и представления, водеща до комплекс за интелектуална непълноценност. Алхимичният процес минава през изолация, която изглежда като предизвикана от обстоятелствата, но до голяма степен, съзнателно либо не, е избор Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на индивидума. Съкровището в края на пътя, се състои от един дисциплиниран и подреден мозг, от умение и такт в общуването и увереност, която води до свободен обмен на идеи.


^ Сатурн във Aurum nostrum поп est aurum vulgi” везни и седми дом

Везни и седми дом са вторият символ и дом под управлението на Венера. Знаем, че в митологията тази богиня има две проявления като Венера Урания и Венера Пандемия- земна богиня на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” простолюдието. Чувствената страна на Венера Эпидемия, се проявява най-пълно в Телец- земен символ, свързан с телесната страна на любовта, секса и парите.

Венера Урания се ражда от семето на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” кастрирания от Сатурн (Кронос) Уран и от морската пяна. Наречена Урания т.е. дете на баща си либо Божествена. Венера Урания проявява своите свойства най-добре в символ Везни, където олицетворява эталона Aurum nostrum поп est aurum vulgi” за хармония, стремежът към единство, справедливост и краса в отношенията.

Везни и седми дом в натала символизират партньорите в широкия смисъл на думата. На първо място това са съпругът либо съпругата, но също така Aurum nostrum поп est aurum vulgi” всякакви хора, с които човек взаимодейства лично, като тук се включват конкуренти, съперници, врагове. Много често деловият либо брачен партньор се превръщат в най-толемия неприятель на човек. Свойства на седми дом са Aurum nostrum поп est aurum vulgi” тези, които забелязваме най-трудно внутри себя си и затова ги проявяваме като очаквания към партньора.

Със Сатурн в седми дом либо във Везни бракът и деловите дела с Aurum nostrum поп est aurum vulgi” парньори носят расстройства, съпроводени са с проблеми и трудности. Може да има голяма възрастова разлика меж партньорите, партньорът да е слаб и зависим либо да е строг и взискателен човек, който ограничава човека до Aurum nostrum поп est aurum vulgi” для себя си. Както и при другите положения на Сатурн, проблемите изглеждат така сякаш се дължат на фаталната съдба, но всъщност са заложени в нрава на човека. Сатурн предизвиква ужас от другите, от Aurum nostrum поп est aurum vulgi” изоставяне, от изневяра и поради това внася много напрежение в близките връзки. Човек се чувства особено уязвим и се стреми към безопасност в отношенията, поради което избира партньори, които може да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” контролира либо пък такива, които са способни го да закрилят и покровителстват. Препоръчително е да сключи брак в по-късна възраст и да не се решава на тази принципиальна стъпка докато не постигне Aurum nostrum поп est aurum vulgi” известен вътрешен баланс и мир със для себя си и околния свят.

Наистина проблемите на Сатурн във Везни се проявяват най-ясно в брака, но не само в него. По принцип такъв Aurum nostrum поп est aurum vulgi” човек е егоистичен и лесно се обижда, а неприязненото му отношение към хората, които са му антипатични, понякога е учудващо. Отношенията с другите са пълни с проблеми и препятствия, той тяжело си Aurum nostrum поп est aurum vulgi” извоюва популярност и симпатия. В резултат на проблемите обаче, той се сдобива с безценен опит във връзките. В течение на годините и с натрупване на житейския опит в нрава Aurum nostrum поп est aurum vulgi” му се формира размеренна трезвост, способност за безпристрастна оценка на другите и намиране на возврати компромиси и решения. Към всички партньорства се отнася отговорно, дискретен е, не капризничи и не създава интриги Aurum nostrum поп est aurum vulgi”. Той е добър отборен играч, който търси в сътрудничеството полза за для себя си, без да забравя за чуждите интереси. В колективна работа е сериозен работник, като съдружник е честен и заслужаващ доверие, а Aurum nostrum поп est aurum vulgi” като съпруг се стреми към сигурни, дълготрайни, обезпечени с доверие дела. Това, което подобен човек високо цени у другите е почтеността, благоразумието, добрата обществена репутация и на собственный ред се стреми Aurum nostrum поп est aurum vulgi” към тях.

Грехът на Сатурн във Везни либо в седми дом се състои в претенциозност, липса на любов и снизходителност. Библейската заповед ”Възлюби ближния си като самия для себя си” се отнася особено Aurum nostrum поп est aurum vulgi” за тази Сатурнова позиция и отлично отразява същността на алхимичния процес, който трябва да бъде извършен. Златото, което открива търпеливият Алхимик, е равновесие в отношенията, заслужена популярност на посредник и миротворец, успешен Aurum nostrum поп est aurum vulgi” брак, изпълнен с хармония и взаимно доверие.


Сатурн във водолей либо единадесети дом, В АСПЕКТИ С УРАН

В традиционната астрология Сатурн е управител на Водолей и на единадесети дом; място, което след откриването Aurum nostrum поп est aurum vulgi” му е заел Уран. Сега възприемаме Водолей и дома му като Уранова област, но в древността той е лупил Сатурнова територия.

Единадесети дом символизира личните цели, плановете за бъдещето и перспективите Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, но преди всичко той е свързан с обществото. Значението му включва приятелите, съмишлениците и покровителите, организациите по интереси, политическите партии и съюзи; изобщо животика в колектив либо група, привързаностите, основани на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” общи интереси и общественото одобрение.

Сатурн във Водолей и особено в 11 дом поставя на изпитание начинът, по който се проявяваме в обществения животик и сред приятелите си. Човек е стадно същество, но Aurum nostrum поп est aurum vulgi” при тази Сатурнова позиция индивидът не е много социален, той е индивидуалист и самотник. Има малко, но здрави приятелски връзки, което показва, че държи повече на качеството, отколкото на количеството в това отношение Aurum nostrum поп est aurum vulgi”. Човек, който има това положение в картата си може да има по-възрастни товарищи, с които да споделя идеите и нагласите си, различни от тези на връстниците му. Ако Сатурн е добре Aurum nostrum поп est aurum vulgi” аспектиран, те ще му помагат много, както финансово, така и с добри съвети и протекции.

Хората със Сатурн във Водолей имат проницателен, но скептичен мозг и за да възприемат някаква мысль, те Aurum nostrum поп est aurum vulgi” изискват доказателства, стараят се да стигнат до заключение по собственный собствен начин. Търсят равновесие меж теорията и практиката, както и компромис меж желанията и възможностите. Всяка нова мысль, техническо средство либо ново Aurum nostrum поп est aurum vulgi” познанство се приема резервирано и с недоверие в началото, но след като бъде подтверждено на практика, се възприема и усъвършенства. Сатурн в този символ напълно проявава своите есенциални качества- упоритост, търпение, настойчивост и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” целеустременост.

Единадесети дом освен че е свързан с идеите и приятелствата, основани на сходни духовни интереси, е също така денег дом, защото показва парите, които човек печели благодарение на кариерата си, на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” своето призвание. Авторите, които се спират на финансовия нюанс на 11 дом, предсказват късен фуррор на родения със Сатурн в него, който обаче е устойчив и стабилен.

Аспектите на Сатурн с Уран Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, новия управител на Водолей и 11 дом, в наталната карта показват как роденият съчетава стремежът към сигурност с новите тенденции в животика си. Съвпадът показва много самостоятелен човек, който при решаване на всякакви Aurum nostrum поп est aurum vulgi” въпроси разчита на для себя си. Този нюанс още повече подсилва хороскопа на дейните и борбени хора и подчертава избухливостта. Съвпадът може да създава значителни проблеми в дома, в който се Aurum nostrum поп est aurum vulgi” намира, но те се преодоляват с упоритост и настойчивост. Човек е изобретателен, съсредоточен и способен да се мобилизира много бързо. Трябва да се обучи да се отпуска и да релаксира, за да се Aurum nostrum поп est aurum vulgi” освобождава от нервното напрежение.

Хармоничните аспекти меж двете планети подкрепят волята, придават смелост, инициатива и решителност. Човек се стреми към свобода и е готов да се бори за своята самостоятелност, има смели Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и оригинални идеи, както и здрав смисъл, който му помага да ги реализира.

Напрегнатите аспекти Сатурн-Уран разкриват твърде голяма независимост, граничеща с ексцентричност. Дълбоко внутри себя си човек се чувства неуверен в ситуация Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на избор, но конкретно затова се отнася агресивно към съветите на авторитетни фигури. Не му достига гъвкавост и такт, но един опитен ръководител би могъл да използва пробивната му сила Aurum nostrum поп est aurum vulgi”. Все пак той би трябвало да работи над нрава си, защото по другому животът му ще бъде изпълнен с внезапни промени и неочаквани прекъсвания на отношенията.

Трагичната грешка на Сатурн във въздушния Водолей Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и в 11 дом се състои в прекален скептицизъм по отношение на новите и идеи и открития, неприемане на груповата близост и в изтъкване на собствената уникалност.

Такъв човек трябва да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” преодолява с търпението на алхимик своето интелектуално и духовно високомерие, критичното си отношение към приятелите и подозренията, че ще бъде отхвърлен, защото е различен. След като направи необходимите усилия, той ще бъде възнаграден Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от колектива с признание към своите идеи, износени в самота и ще усети топлотата на непринуденото човешко общуване.


^ САТУРН ВЪВ ВОДНИТЕ ЗНАЦИ И ДОМОВЕ

Водните знаци и домове в наталната символизират човешките Aurum nostrum поп est aurum vulgi” чувства и емоции. Силата на тази стихия и нейното значение е очевидно подценена в съвременното общество, където се придава громадно значение на постиженията в материален план. Пренебрегването на емоционалната страна на човешката природа обаче е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” не само недалновидно, да и небезопасно. Добре е да помним, че инстинктите и емоциите са могъща стихия, която ръководи нашето съществуване, без дори да подозираме това.


^ Сатурн в Рак, в четвърти дом Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и в аспекти с Луната

Четвърти дом и знакът Рак са свързани с «корените» на човека; семейството, предците, родината, родния дом и недвижимото имущество, което притежава. Четвърти дом е основата Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, фундаментът на хороскопа, по него можем да преценим колко е самостоятелен човек, способен ли е да “стои на краката си”. Той е дом е дом на началото и края на животика, на ранното Aurum nostrum поп est aurum vulgi” детство и на старостта, като с това потвърждава народната мърдост: « Каквато те е залюляла, такава ще те закопае».

Присъствието на Големия Злосторник в дома, който символизира ранното детство, показва, че то не е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” лупило особено щастливо и безгрижно. Вариантите са много: студен, ограничаващ родител, който налага своята воля без да се съобразява с детето; отсъстващ родител поради развод, смърт либо други обстоятелства; безотговорен родител, който Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се превръща в бреме за семейството; родител, загрижен за материалното осигуряване на семейството, но не и за топлия климат в него; твърдо поддържане на семейните традиции и наказания, ако те Aurum nostrum поп est aurum vulgi” не се спазват. Невъзможно е да се предугадают всички сценарии, чрез които ще се прояви влиянието на Сатурн, но едно е сигурно- проблеми ще има и те ще засегнат чувствително усещането за защитеност, толкова Aurum nostrum поп est aurum vulgi” нужно за малкия човек. Като резултат, основите на неговата дълбока сигурност са разклатени и в зряла възраст се наблюдава недоверие към емоционалната близост, особено в семейството, придружено от стремеж към нещо повсевременно Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, сигурно и трайно в животика. Човек със Сатурн в Рак либо в 4 дом обикновено има полюсни нагласи към семейството и всичко, свързано с него. Той е либо изключително привързан към дома и рода Aurum nostrum поп est aurum vulgi” си и се гордее с тях либо е дистанциран, подчертано самостоятелен, със студено отношение към близките си. Във всеки случай е много чувствителен към семейната тема, а и обстоятелствата му Aurum nostrum поп est aurum vulgi” налагат да поеме голяма отговорност за семейните въпроси, да се грижи за възрастни предки и т.н. Не е дивно, че човек се страхува от собствената си старост, от финансовата обезпеченост в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” края на животика и от самотата, честа спътница на старостта.

Като компенсация на емоционалните проблеми, това Сатурново положение обикновено се съпровожда от желание за притежаване на земя, жилье, недвижими имоти. Собствеността Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се възприема като нещо трайно и сигурно, което няма как да се погуби либо отнеме, за разлика от емоционалната подкрепа, която може да изчезне поради промяна в отношенията либо смърт. Собственическият инстинкт тук е наистина Aurum nostrum поп est aurum vulgi” много силен и особено ако Сатурн има добри аспекти, може да се натрупа значително състояние, вложено надеждно в ценни имоти.


Аспектите на Сатурн с Луната, управителката на Рака, дори хармоничните, символизират трудности Aurum nostrum поп est aurum vulgi” в изразяване на емоциите. Луната обычно е свързана с връзката с майката, а когато Окото на Сатурн е насочено към тези най-интимни дела, в тях има хладина и трудности Aurum nostrum поп est aurum vulgi”.

Съвпадът меж двете планети показва трудолюбие и проницателност, но също така предразположение към униние, волнения, депресивни състояния. На подобен човек не му достига самоувереност, в детството си не е получил достатъчно внимание. Като Aurum nostrum поп est aurum vulgi” възрастен човек той осъзнава, че може да постигне признание, а оттам емоционално ублажение заради постиженията си и се стреми да повиши самооценката си по този начин. Наистина, благодарение на упоритостта и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” амбицията си той може да постигне много в животика, но трябва да се обучи да се отпуска и да си почива.

Хармоничните аспекти Луна- Сатурн показват разсъдливост, подчертано чувство за собствено Aurum nostrum поп est aurum vulgi” достойнство, както и възможности за обществено издигане. Подобни хора не предизвикват особено внимание, защото са по-затворени, но те са добре обезпечени, със стабилен семеен животик и приятелски връзки. Значителна роля в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” животика им играят родителите и роднините. Жените, които имат такъв нюанс в картата си, са грижовни, трудолюбиви и постоянии в чувствата си. Макар обикновено да нямат много добро здраве, те са дълголетни.

Напрегнатите аспекти Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на двете планети по своето действие приличат на съвпада. Те показват неувереност в собствените сили и възможности. Подобен човек трябва да се обучи да преодолява склонността си към депресии, неудовлетвореността Aurum nostrum поп est aurum vulgi” от животика и навика си емоционално да се привързва към миналото. Нерядко тук се среща брак с по-възрастен партньор. В карта на мъж аспектите означават трудни дела с жени, сложна връзка с майката Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, неудовлетворение от брака. Погледнати положително, тези Сатурнови аспекти придават голямо честолюбие и целеустременост.

«Трагичната грешка» либо най-дълбокият ужас на Сатурн в Рак и в 4 дом се крие в липса Aurum nostrum поп est aurum vulgi” на чувство за вътрешна сигурност и оттам в склонност към емоционална зависимост от другите, в стремеж към изграждане на симбиотични връзки. Алхимичният процес е особено труден, защото засяга най-дълбоките пластове на психиката. Целта е Aurum nostrum поп est aurum vulgi” човек да намери в самия для себя си вътрешното убежище, източник на сигурност, а това е невъзможно без дълбоко разбиране и приемане на семейната история. Нека си припомним петата Божия заповед Aurum nostrum поп est aurum vulgi”: «Почитай майка си и баща си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята», в нея се съдържа голяма мъдрост.


^ Сатурн в Скорпион в осми дом и в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” аспекти с Плутон

Скорпион и осми дом са свързани с взаимодействието с другите в емоционален и денег план. Осми дом символизира ресурсите на брачния партньор и на другите хора и подкрепата, която Aurum nostrum поп est aurum vulgi” получаваме от тях под различни форми- издръжка, дарения, банкови заеми, наследия. Означава също секса, като начин на близко енергетично взаимодействие с партньора. В традиционната астрология е дом на смъртта.

Емоционалната изолация, която се усеща при Aurum nostrum поп est aurum vulgi” Сатурн в 8 дом е още по-болезнена, отколкото при Сатурн в четвърти, защото в дома на Скорпиона човек се стреми не към сигурност, а към още по-дълбока връзка Aurum nostrum поп est aurum vulgi”; към сливане с другия човек. Максималната близост, която съществува меж двама души, се постига в секса и за да е пълна, тя е не само физическа, да и духовна. В този смисъл човек Aurum nostrum поп est aurum vulgi” трябва да се „отдаде” напълно и непременно на партньора си; нещо което е тяжело да се опише, но много ясно се долавя при интимната близост. Щом Сатурн се намира в 8 дом Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, тази способност за отдаване е затруднена. Когато разглеждаме 8 дом, често акцентираме върху психологическия нюанс на трудностите и сексуалните проблеми, но не бива да забравяме, че това е денег дом. Всъщност има много ясна връзка меж Aurum nostrum поп est aurum vulgi” чувствата и парите- щедрите в парично отношение хора, са щедри и в любовта, а когато даваш, получаваш; това е абсолютна закономерност. Когато си затворен и не допускаш другите до своите ресурси; контролираш Aurum nostrum поп est aurum vulgi” емоциите, страстите и финансите си, другите също подсознательно пазят своите и не те допускат до тях. Естествено, въпросът е колко е осъзнато това поведение. Дефиницията на модерната астрология за Сатурн в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” 8 дом е, че той показва подсъзнателен ужас от попадане в зависимост от партньора и оттам стремеж към избягване на голяма интимна близост и уязвимост.

Събитийно Сатурновите проблеми се изразяват в трудности Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с финансовата подкрепа от страна на партньора, независимо дали по негова вина либо по вина на обстоятелствата. Особено видни са проблемите с получаване на издръжка при развод, но те съществуват и с общите финанси Aurum nostrum поп est aurum vulgi” при делово сътрудничество, проявяват се и при получаване на наследие. Тези затруднения са подчертани при нехармонично аспектиран Сатурн в 8 дом. Изобщо животът отрано показва на подобни хора, че трябва да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се обучат да се справят сами с обстоятелствата и да разчитат на для себя си. Тази нагласа развива свойства като вътрешна устойчивост и издръжливост при преодоляване на трудности, но също така недоверие Aurum nostrum поп est aurum vulgi”, затваряне внутри себя си, дори озлобяване, защото човек чувства, че буквално трябва да изтръгва от околните това, което други получават без усилие. Хората със Сатурн в Скорпион и особено в осми Aurum nostrum поп est aurum vulgi” дом са строги и взискателни, както към для себя си, така и към другите. Имат силна воля, упоритост, способни сте на жестока самодисциплина и са до голяма степен самодостатъчни. С готовност поемат отговорността за управлението Aurum nostrum поп est aurum vulgi” както на своите пари, така и на чуждите. Положението на добре аспектирания Сатурн в 8 дом е благоприятно за банкери и инвеститори, тъй като от тях се изисква да опазят Aurum nostrum поп est aurum vulgi” парите на своите клиенти и съдружници и да ги вложат добре. Такива хора могат удачно да се занимават със закони, данъчно облагане, с правната страна на наследствата и др. подобни дейности.

Ще се спра Aurum nostrum поп est aurum vulgi” по-накратко на аспектите на Сатурн и Плутон, тъй като са меж бавни планети и се срещат в картите на големи групи хора с еднаква възраст. Съвпадът на Сатурн и Плутон подчертава Aurum nostrum поп est aurum vulgi” амбицията и стремежа към власт, особено ако има и други характеристики за доминираща личност в наталната карта. Такъв човек трябва да избягва проявите на жестокост. Той има силни инстинкти, които може и трябва Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да овладява и вродена духовна твърдост.

Хармоничните аспекти меж двете планети показват значителна сила и способност за концентрация, както и по-голяма търпимост към другите, отколкото съвпадът. Човек умее обективно Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да преценява собствените си недостатъци, честолюбив е, настойчив, умее да използва властта умно и решително.

За разлика от тях, напрегнатите аспекти на Сатурн и Плутон показват диктаторски похвати. Социалният статус и властта са важни Aurum nostrum поп est aurum vulgi” за такъв човек, но той трябва да се обучи внимателно да подбира средствата за постигането им.

Алхимичният процес за героя със Сатурн в Скорпион и особено в 8 дом се състои в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” това да се обучи да дава и да получава както пари, така и емоции. По този начин той ще познае радостта от споделената близост и сигурността на безусловната подкрепа.


^ САТУРН В РИБИ, В Aurum nostrum поп est aurum vulgi” ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ И В Нюанс С НЕПТУН

Дванадесети дом символизира изолация, потаенна, жертва, ограничения. Той е третият от «нещастните домове» в традиционната астрология (6, 8 и 12). Към него се отнасят тайните врагове Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и доносниците, различните скърби и печали, пребиваванията в затвор и други места на ограничение, саморазрушенията. Не е дивно, че според древните астролози това е домът на радостта на Сатурн, където планетата проявява своята сила Aurum nostrum поп est aurum vulgi”. Модерната астрология го свързва със саможертвата, кармата и духовността. Така либо по другому, трябва да се съгласим, че 12 дом и знакът Риби най-малко се поддават на дефиниции.

Съчетанието Риби Aurum nostrum поп est aurum vulgi”- Сатурн носи дълбок конфликт меж чувствителността, впечатлителността и стремежа към спокойствие на Риби и Сатурновите ограничения и страхове. Като резултат се получават фобии, неясни страхове, нереални проблеми, преувеличаване на всичко плохо. Хората Aurum nostrum поп est aurum vulgi” с тази Сатурнова позиция са предразположени към пристъпи на апатия и депресия и се нуждаят от усамотение. От друга страна душевните им проблеми пораждат дълбоко чувство на състрадание към другите хора и пробуждат Aurum nostrum поп est aurum vulgi” у тях энтузиазм към тайни, загадки и необясними явления.

С течение на времето характерът им се калява, стават прекалено предпазливи, недоверчиви, проявяват подчертана способност за емоционален самоконтрол. Самият животик избавя тези Aurum nostrum поп est aurum vulgi” хора от илюзии и самозаблуди, макар че това в повечето случаи става с големи погуби и болка. Често изглежда така, сякаш животът им е движен от неясни обстоятелства, които не могат да Aurum nostrum поп est aurum vulgi” бъдат изругай до края. Особено когато Сатурн сключва отрицателни аспекти, човек периодично трябва да преодолява много препятствия, погуби, пречки и предателства. Романтиката в животика му се съчетава с катастрофа, увлеченията- с расстройства. Всичките си Aurum nostrum поп est aurum vulgi” огорчения подобен човек преживява потаенно от другите.

Съвпадът на Сатурн с Нептун показва скептицизъм, недоверие към другите хора и към всякакви прекрасни перспективи. Човек обикновено поставя под съмнение всичко и Aurum nostrum поп est aurum vulgi” се стреми да го анализира. Ако има други характеристики за добро материално положение в картата, съвпадът ги подсилва, а също така придава притягательность и способност за въздействие върху околните.

Хармоничните аспекти на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” двете планети особено добре действат в картите на хора на изкуството, тъй като даряват собственного фактически идеализъм, който намира израз в художествените творби. При подобни хора се наблюдава волшебна способност към концентрация Aurum nostrum поп est aurum vulgi” и умение да използват въображението си за фактически цели.

За проявите на напрегнатите аспекти на Сатурн и Нептун са характерни дълбоки страхове и фобии. Подобен човек трябва да се обучи да преодолее Aurum nostrum поп est aurum vulgi” страхът си от неуспех, от конкурентность и открита конфронтация, да си поставя ясни цели и да действа интенсивно за осъществяването им.


Трагичната грешка на човек със Сатурн в Риби и особено в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” 12 дом е страхът, че съдбата ще го унищожи, че той е слаб и беззащитен. Има склонност към фобии, опаски от коварството на другите, подозрения в предателство.

Алхимичният процес се състои в това да се обучи Aurum nostrum поп est aurum vulgi” да преодолява неясните си страхове с помощта на логичнен анализ на ситуациите, тоест да използва критично разума си, ценность на Дева. В опит да умилостиви съдбата, той трябва да прави Aurum nostrum поп est aurum vulgi” безкористно и анонимно добри дела, следвайки библейския принцип: «Пускай хляба си по водите и след много деньки ще го намериш».


Всички носим у для себя си алхимичното олово и алхимичното злато Aurum nostrum поп est aurum vulgi”; те са част от човешката личност. Постепенното осъзнаване на природата на нашата «трагична грешка» ни дава шанс за личностно развитие. Осъзнаването е невъзможно без значителен кураж, тъй като е свързано с признаване на Aurum nostrum поп est aurum vulgi” тъмната страна на личността и изправяне срещу Сянката, символизирана от Сатурн. По-лесно е да намираме несъвършенствата в другите хора, но те са само отражения на нашите собствени проблеми. Всеки от нас живее в Aurum nostrum поп est aurum vulgi” собствен свят, проекция на вътрешната му реалност и там, където някой вижда гняв, друг ще забележи страдание.


В сърцевината на тъмното и грубо олово, Алхимикът вижда светлината на златото. Нека не Aurum nostrum поп est aurum vulgi” забравяме обаче, че най-важното в алхимията е „опусът”, тоест действието.

aviaperelyoti-po-shri-lanke.html
aviaraketno-kosmicheskaya-promishlennost-ssha-referat.html
aviator.html